Grønn hverdag hos Printbox

Hos Printbox vil miljø-aspektet rundt high-end trykk alltid være i fokus. Miljøet er viktig både for oss og våre kunder.

Våre kunder stiller høye krav til miljøvennlig produksjon. Vi produserer i utgangspunktet kun på miljøgodkjente papirkvaliteter (Svane/EU-blomsten/FSC). De gangene dette ikke lar seg gjennomføre, kan kunden kjøpe egne klimakvoter (les egen sidesak) for å kompensere for utslippene rundt produksjon av papiret. Dette kan selvsagt dokumenteres på forespørsel. Klimakompenserte trykksaker merkes med et eget symbol, og er et positivt tiltak fra papirleverandørene.

Printbox har også en egen returordning med vår maskin-leverandør Xerox som innebærer at alt av rest-toner, forbruksdeler og komponenter i maskinen som byttes, blir resirkulert og brukt på nytt. 

Miljø-ansvar

Vårt ansvar stopper ikke med vår direkte påvirkning av miljøet. Hos Printbox ønsker vi å se vår rolle i et mer helhetlig perspektiv. Vi streber alltid etter å velge det alternativet som innebærer minst miljøbelastning når vi velger nye produkter, samarbeidspartnere eller måter å jobbe på.

Vi tar miljøet på alvor!

Nyttige lenker

Brandbox
Artbox

Kontakt

Printbox AS
Lysaker Torg 25
1366 Lysaker

Telefon: (+47) 450 21 268
E-post: post@printbox.no

Org.nr.: NO995102544MVA
© 2010 Printbox. All rights reserved.

Klimakompensér papiret 
i dine trykksaker!


"Mange bekker små" er den enkle tanken bak klimakompensasjon av papirinnkjøpet til dine trykksaker. Kompensasjonen regnes frem ut fra de totale karbondioksid- utslippene fra produksjon og transport for den papirkvalitet du har valgt. For avgiften får du rett til å merke trykksaken med et klimasymbol, som viser at du har gitt et lite bidrag for å motvirke drivhuseffekten på vår planet. 

Ditt bidrag plantes i Mosambik!
Avgiftene går uavkortet til Plan Vivos prosjekt i N’hambita og de bøndene som bor i denne buffersonen til nasjonalparken Gorongosa. Prosjektet er først og fremst rettet på treplanting og bevaring av dyrkings- og skogområder. Hensikten er å utvikle en bærekraftig livsstil, heve levestandarden og sikre det biologiske mangfoldet lokalt, samt å øke opptaket av karbondioksid globalt.


Grønt hjerte