Grønn hverdag hos Printbox

Hos Printbox vil miljø-aspektet rundt high-end trykk alltid være i fokus. Miljøet er viktig både for oss og våre kunder.

Våre kunder stiller høye krav til miljøvennlig produksjon. Vi produserer i utgangspunktet kun på miljøgodkjente papirkvaliteter (Svane/EU-blomsten/FSC). De gangene dette ikke lar seg gjennomføre, kan kunden kjøpe egne klimakvoter (les egen sidesak) for å kompensere for utslippene rundt produksjon av papiret. Dette kan selvsagt dokumenteres på forespørsel. Klimakompenserte trykksaker merkes med et eget symbol, og er et positivt tiltak fra papirleverandørene.

Printbox har også en egen returordning med vår maskin-leverandør Xerox som innebærer at alt av rest-toner, forbruksdeler og komponenter i maskinen som byttes, blir resirkulert og brukt på nytt. 

Miljø-ansvar

Vårt ansvar stopper ikke med vår direkte påvirkning av miljøet. Hos Printbox ønsker vi å se vår rolle i et mer helhetlig perspektiv. Vi streber alltid etter å velge det alternativet som innebærer minst miljøbelastning når vi velger nye produkter, samarbeidspartnere eller måter å jobbe på.

Vi tar miljøet på alvor!