Ord og uttrykk

Grafisk bransje består av en jungel av faguttrykk som kan være utfordrende å orientere seg i dersom men ikke er utdannet innen faget. Vi bringer her en oversikt over de mest relevante begrepene som vi ønsker at du som bestiller trykksaker skal ha et forhold til.


Førtrykk

Netto papirformat

Det endelige papirformatet trykksaken skal beskjæres til.

Brutto papirformat

Når vi trykker et produkt vil dette alltid foregå på større ark en det som er netto papirformat. Dette fordi trykkarket skal inneholde en god del kontrollelementer slik at vi kan måle kvaliteten hele veien gjennom opplaget.

Utfallende trykk

Elementer som skal ligge helt ut til kanten av trykksaken bør legges 3 mm. utenfor nettoformatet. I grafisk kaller vi dette for "utfallende". Dette gjøres for å unngå hvite "glis" når trykksaken beskjæres.

Bitmap-grafikk

Grafikk og bilder basert på et visst antall pixler i en fast størrelse. Forstørrer man et slikt bilde vil man få et betraktelig kvalitetstap da du også forstørrer pixlene, som igjen gjør at bildet blir uskarpt og "pixlert". Sørg derfor alltid for at bilder du skal benytte i en produksjon er av god nok oppløsning. Dette er en forutsetning for et topp resultat!

Vektor-grafikk

Grafikk og bilder basert på punkter istedefor pixler. Vektor-grafikk kan forstørres til det uendelige uten tap av kvalitet eller skarphet da grafikken bygger på en fast matematisk logaritme som hele tiden legger til nye punkter ved forstørrelse. Brukes spesielt til illustrasjoner, logoer og grafikk.

Adobe PDF (Portable Document Format)

Dette er standarden for pålitelig distribusjon og deling av elektroniske dokumenter, og blir brukt verden over. Adobe PDF er det mest brukte filformatet i grafisk produksjon, og er plattform-uavhengig. Det betyr at dokumentet vil vises likt uavhengig av operativsystem og programvare. Det er dette filformatet vi ønsker å motta når du skal sende filer til trykk. Beskrivelse av hvordan du lager PDF-filer til trykk kan du finne her.

Fargerom

Det finnes flere forskjellige fargerom. De to hovedgruppene er additive og subtraktive fargerom, der de additive må ha mer av primærfarger for å bli hvit, mens de subtraktive må ha mindre. 

RGB

Når du ser et bilde på en skjerm, ser du på lysstråler. Ved å legge sammen stråler med fargene Rødt, Grønt og Blått (RGB) kan man lage alle fargene vi mennesker ser. RGB er en additiv fargemodell eller et emisjonsspektrum.Fargerom for skjerm bestående av lys. RGB er et additivt fargerom der de tre primærmargene Red (rød), Green (grønn) og Blue (blå) lurer øyet til å se flere farger. 

CMYK

Når du ser et bilde trykket på et ark er fargene du ser et resultat av absorpsjon av lysstråler. Ved å blande fire farger (Cyan, Magenta, Yellow, blacK; CMYK) sørger man for at kun stråler med den fargen man ønsker å framstille blir reflektert til øyet. Bilder som skal trykkes må med andre ord konverteres til CMYK-fargemodellen for at resultatet skal bli riktig. Fargerom for produksjon av trykksaker bestående av pigmentfarger. Blir ofte kalt 4-fargetrykk. CMYK er et subtraktivt fargerom der de tre primærmargene Cyan, Magenta og Yellow (gul) som sammen med Key (sort) ved å blandes lurer øyet til å se flere farger. 

Pantone / PMS-farge (Pantone Matching System™)

Referansesystem lansert av Pantone Matching System™ i 1963. Systemet bruker tallkoder for å identifisere farger som inneholder en unik blanding av primærfarger. Pantone-farger kan enten trykkes som spesialfarger eller konverteres til CMYK med egendefinerte fargeprofiler for å gjenngi fargen så presist som mulig.

DPI (dots per inch)

Et mål for oppløsningen på en utskriftsenhet. Beskriver hvor mange maskinpunkter enheten kan sette per kvadrat-tomme

PPI (pixels per inch)

Et mål for oppløsningen på bitmapgrafikk. Beskriver hvor mange bildepunkter per tomme som ligger i et digitalt bilde. Som regel definerer og bruker vi høyoppløselige bilder på 300 ppi i trykksaker.

Raster

For å kunne gjenskape og trykke et bilde må bildet deles opp i punkter der det ikke er heldekkende farge. Dette gjøres av en RIP (Raster Image Processor) som plasserer punktene i et mønster for hver av primærtrykkfargene. Deles opp i hovedgruppene sublima og stokastisk, der sublima legger punktene i vinkler etter en gitt matrise, mens stokastisk lager punkter uten et fast mønster ut i fra helheten på elementet.

Utskytning

En utskytning er en betegnelse på hvordan sidene i en trykksak plasseres på produksjonsformatet. Printbox benytter SRA3 (450x320mm.) som brutto arkformat der det ikke kreves andre mål. På dette arket plasseres f.eks. 2 A4-sider, 4 A5-sider eller 21 visittkort, alt ettersom hvordan vi utnytter trykkarket på best mulig måte.


Trykk

Bestrøket papir

Papir som er belagt med ett eller flere lag med bestrykning for å gi papiret bestemte egenskaper. Har som regel en glatt overflate. Les mer om papir her.

Ubestrøket papir

Papir som fremstår som mer ubehandlet og rått. Har som regel en ru overflate og virker grovere. Les mer om papir her.

Fiberretning

De fleste papirtyper vil ha en gitt fiberretning. Papir består av cellulosmasse, blir fremstilt ved å legge denne massen på et roterende bånd. Cellulosefiber har en strømlinjeform som gjør at sentrifugalkraften under rotasjonen legger fibrene i samme retning. Det vil alltid være en utfortdring å false på tvers av fiberretningen da fiberene ikke knekkes i lengderetningen.

Digitaltrykk

Moderne produksjonsmetode for trykksaker som ikke krever verken kjemikalier eller trykkplater. Fargepigmenter settes sammen til et trykkbilde og overføres til mediet uten bruk av vann og fett.

Offsettrykk

Konvensjonell metode for produksjon av trykksaker. Pigmentfarger settes sammen til et trykkbilde og overføres til papiret via kjemisk behandlede trykkplater og gummiduker. Metoden benytter fett og vann for å lage trykkbilder.


Ferdiggjøring

Falsing

Faguttrykk for bretting av papir eller annet medie. Se her for forskjellige falsemetoder.

Rilling

Der papirtykkelsen og/eller fiberretning gjør at papiret eller farepigmentene sprekker under falsing må det benyttes en rilling. Dette er en måte å brekke fiberene i papirmassen slik at falsing kan gjennomføres uten kvalitetstap.

Limfres

En innbindingsmetode der ryggen freses bort, og som benytter lim for å feste arkene og omslaget sammen.

Ferniss, også kalt maskinlakk

En klar trykkfarge som ikke inneholder pigmenter. Brukes for å beskytte tunge fargeflater mot avsmitting, eller for å lage en effekt på papiret.

UV-lakk

Transparent lakk i enten matt eller blank utførelse som legges på trykkarket for å gi trykksaken en effekt og bedre bestandighet. Benytter seg av ultraviolett lys for å herdes.

PP-folie

En tynn film av polypropolen i matt eller blank utføresle som legges på trykkarket. Kan benyttes som effekt eller til å lage mere slitesterke trykksaker.

Preg

Når man preger en trykksak lager man et verktøy som består av en gitt form, som f.eks. et emblem eller logo, som deretter trykkes med stor kraft mot papiret. Verktøyet, som kalles en klisjé, består av en positiv og en negativ del (han/hun) som gjør at formen på klisjéen klemmes inn i papiret. 

Stansing

Når trykksaken ikke skal renskjæres i en kvadratisk eller rektangulær form må den stanses. Et unikt verktøy bestående av knivbånd på en finérplate, lages i ønsket utførelse og presses ned i arket for å skjære ut formen. I et stanseverktøy kan det også ligge andre funksjoner som rilling og hulling.