Adressering

Effektiv distribusjon og levering er avgjørende for en helhetlig leveranse. Printbox tilbyr alle former for adressering, fletting, pakking, konvoluttering og utsendelser av dine produksjoner. For at vi skal kunne garantere en strømlinjeformet adressering og distribusjon er vi avhengige av et godt grunnlag. Her har du oversikt over hva vi trenger fra deg.

Denne informasjonen har vi behov for:

  • Adressefiler i Excel-format
  • Utsendingsmetode (A- eller B-post, Post eller Blad)
  • Deres kundenummer hos Posten
  • Eventuelle spesialavtaler med Posten
  • Returadresse
  • Eventuelle bilag (hvilke bilag skal med til hvilke mottakere?)

Adressefiler

Printbox håndterer og sorterer de aller fleste filformater, men det mest ønskelige er dokumenter i Excel-format. Merk! I e-posten som følger adressefilene skal det stå beskrevet hvor mange adresser de ulike filene inneholder. 

Eksempel på adressefil:

Adressering

  • Beskrivelsene skrives i kolonnene på rad 1 og markeres med uthevet skrift. Variablene som skal brukes i adresseringen følger deretter under i hver enkelt kolonne. 
  • Bruk samme skrifttype gjennom hele dokumentet slik at den fremstår ryddig.
  • Ved bruk av spesielle fonter må disse sendes med.
  • Pass på at det er avsatt nok plass i layouten til all informasjon. En god regel er å teste med det lengste navnet, lengste adressen osv.