Litt om digitaltrykk

Digitaltrykk er ikke hva det var for bare få år siden. En erkjennelse av at digitaltrykk er fremtidens måte å produsere trykksaker på har skapt en rivende utvikling bare de siste par årene. Offset trykkeriene opplever trange tider, og de som ikke kan levere ferske trykksaker med variabel data til riktige priser sliter med å overleve. Fremtiden er fremfor alt digital!

Det som før var betegnet på norsk som «print» har nå fått teknologisk ryggdekning – og dermed også topp kvalitet – som gjør at det har blitt en referanse konvensjonelle trykkmetoder strekker seg etter. 

Trykkteknologien i seg selv, og ikke minst alle de nye mulighetene rundt selve produksjonen, inviterer til stor fleksibilitet og individuell tilpasning som før ikke var mulig. Printbox kan som et moderne digitaltrykkeri tilby deg en kostnadseffektiv og miljøvennlig produksjon som muliggjør meget korte leveringstider og det ypperste av kvalitet. 

Fremfor å trykke store opplag som fort blir utdatert og tar opp store deler av din lagerplass, kan du i steden trykke hyppigere med mindre opplag. Dermed sikrer du at alt materiellet ditt til enhver tid er oppdatert med riktig informasjon. Med dagens muligheter innenfor elektroniske medier har også trykksaker fremfor alt blitt en ferskvare!