Håndtering av sensitiv informasjon

De fleste leverandører vil nok påstå at de innhar diskresjon når det gjelder sensitiv og taushetsbelagt informasjon, men har de blitt satt på de virkelig store prøvene? Det har definitivt Printbox som har lang erfaring med håndtering av sensitiv informasjon for flere av norges største bedrifter. Gjennom kunder som f.eks. Hydro, REC, Pronova og Bouvet har vi opparbeidet oss sikre og gode rutiner på dette området.

Våre kunder forlanger 100% profesjonalitet hva håndtering av sensitivt materiale eller andre faktorer som krever særskilte hensyn angår. Vi er godt vant med diskresjon, og har strenge interne rutiner på hvordan denne type materiell behandles. 

Full fleksibilitet og gode rutiner

Full fleksibilitet er også veldig viktig hva denne type produksjoner angår. Eksempelvis får vi materiell som produseres til kvartalspresentasjoner først etter at Oslo Børs stenger for transaksjoner. Dette tilsier kvelds- og ofte nattarbeid med påfølgende personlig levering av samme person som produserer materiellet neste morgen. Holder dere presentasjonen utenlands pakker vi gjerne i deres egne kofferter med levering på avtalt sted. Det at vi ikke involverer flere personer enn nødvendig i disse produksjonene er viktig i forhold til færrest mulig personer på innsidelister. 

Alle slike produksjoner utføres av sikkerhetsklarerte medarbeidere på egnede og også ved særskilte krav i lukkede lokasjoner.

Skulle du ha spesielle behov eller ønsker gjør vi vårt ytterste for å hjelpe deg. Vi tilpasser oss våre kunder!

Aksjonærservice

Printbox har også lang erfaring med aksjonærservice – eksempelvis trykking av årsrapporter med tilhørende aksjonærservice som innebærer adressering, pakking og utsendelse.